Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8

9

0

-
+
=
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
[
}
]
|
\
Caps
Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
"
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Win
Alt
Space
Alt
Win
Menu
Ctrl
Print
Scrn
Scroll
Lock
Pause
Break
Insert
Home
Page
Up
Delete
End
Page
Down
Num
Lock
/
*
7
Home
8
9
Pg Up
4
5
6
1
End
2
3
Pg Dn
0
Ins
.
Del
-
+
Enter
000
Tastetrykslogning
Tastatur test
Tastatur test online

Når du skal teste, om tastaturtasterne er normale, skal du blot trykke på den tast, du skal teste. Du vil se den tilsvarende farveændring på det virtuelle tastatur ovenfor for at afgøre, om dine tastaturtaster fungerer korrekt. Din tastetrykshistorik vil blive vist på siden. Hvis du har brug for at teste igen, kan du klikke på